Om fågelfors

Anno sedan 1700-talet

I över 15 år har Fågelfors tillverkat kvalitetspellets och i varumärkets DNA lever traditionen av småländskt hantverk kvar.

Pelletsfabriken är idag en toppmodern produktionslinje från 2019. Här producerar vi både värmepellets, värmeloggs och ströpellets. Råvaran består av sågspån och kutterspån från vårt egna hyvleri samt närliggande sågverk. Anläggningen i Fågelfors har ingått i koncernen Bergs Timber AB sedan 2019. Hyvleriet producerar framför allt produkter som trall, panel och reglar mot Bitus träskyddsanläggning i Nybro som ingår i samma bolag. 

— 1740 —

Jägmästare Axel Bergman sökte i början av 1740-talet efter en plats för ett nytt järnbruk. Efter undersökning gjord av bergmästare Eric Stockenström enades man om en plats vid Nötån. Där anläggningen ligger än idag. 

— 1780—

Efter Bergman och P F von Hegardt ägdes bruket 1780–1811 av Henrik af Harmens, 1811–1855 av Henrik Otto af Harmens, därefter dennes arvingar, som 1875 sålde bruket till Melcher Ekströmer, som innehade det till sin död 1923. 

— 1880 —

Järnbruksdriften var aktiv fram till 1880-talet då man övergick till träindustri. Till en början var snickeritillverkning dominerande, men senare tog produktionen av fabrikstillverkade småhus över. 

— 1886 —

Fogelfors-Hus var första trähusföretaget i Småland och blev ett välkänt namn över stora delar av Sverige men företaget gick i konkurs 1984. Dock levde Fogelfors bruk kvar. Det startades en mekanisk verkstad, ett företag med hyvleri och sågverkproduktion, en dörrfabrik och ett företag med hus- och komponenttillverkning. 

— 1975 —

En 100-årig era för Ekströmer tog slut då företaget uppköptes av investmentföretaget Säfveåns AB.

— 2007 —

Den första pelletsfabriken byggdes. Bruksområdet såldes sedan 2019 till Bergs Timber AB. Idag består anläggningen av en pelletsfabrik som producerar Fågelfors pellets och ett hyvleri, båda ingår i bolaget Bitus AB som ägs av koncernen Bergs Timber AB.